Informacja

PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ul. WYSZYŃSKIEGO 18A

LIDZBARK WARMIŃSKI

Wydawanie żywności w kwietniu 2021 r.

godz. 09.30 – 16.00

(13:00 – 13:30 – przerwa)

w dniach:
 

12.04.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) – rej. I, IV,V

13.04.2021 r. (WTOREK) rej. VI, VII, VIII

ŻYWNOŚĆ NALEŻY ODBIERAĆ REJONAMI! 

Informacja

W związku z dużym zagrożeniem COVID-19 wprowadzamy zmiany w obsłudze gotówkowej.

Osoby korzystające z odpłatnych świadczeń pomocy społecznej prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na następujące konto ośrodka:

04 1160 2202 0000 0000 6193 1740 (z dopiskiem tytułu należności).

Odpłatność można wnosić do kasy jedynie w określonych dniach miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00. Do końca kwietnia br. będą to następujące dni: 6, 9, 15, 20, 23, 26, 30. Kolejne terminy otwarcia kasy podane będą pierwszego roboczego dnia danego miesiąca.

Informacja

W związku z dużym zagrożeniem COVID-19 wprowadzamy zmiany w obsłudze gotówkowej.

Kasa czynna będzie jedynie w określonych dniach w godzinach od 10:00 do 12:00.

Do końca kwietnia br. będą to następujące dni: 6, 9, 15, 20, 23, 26 i 30.


Kolejne terminy otwarcia kasy podane będą pierwszego roboczego dnia danego miesiąca
Prosimy o pobieranie zasiłków wyłącznie w tych dniach i nie gromadzenie się przed siedzibą ośrodka. Wszystkich osobom korzystającym ze świadczeń pieniężnych zalecamy zakładanie kont osobistych.

Informacja

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej dla dzieci
i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym do 21 roku życia, ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Centrum Pomocy Psychologicznej Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
i Młodzieży w Kętrzynie oferuje:

 • rzetelną diagnostykę psychologiczną,
 • badania profesjonalnymi narzędziami psychologicznymi,
 • opinie psychologiczne,
 • zalecenia psychoterapeutyczne,
 • profesjonalną psychoterapię dopasowaną indywidualnie do każdego pacjenta,
 • psychoterapię pod nadzorem superwizora Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
  i Behawioralnej,
 • wizyty domowe oraz zajęcia w terenie z terapeutą środowiskowym,
 • sesje psychoterapii indywidualnej,
 • sesje psychoterapii rodzinnej,
 • sesje psychoterapii grupowej,
 • porady on-line.

Zgłoszenie do poradni nie wymaga skierowania. Wizyty są bezpłatne,
a świadczenia refundowane przez NFZ.

Poradnia czynna jest:

Poniedziałek  8:00 – 16:00

Wtorek           8:00 – 16:00

Środa            11:00 – 20:00

Czwartek      11:00 – 20:00

Piątek            8:00 – 16:00

Kętrzyn ul. Traugutta 7 lok.205

Tel. 48 698 585 828

psyche.poradnia205@gmail.com

W tym trudnym czasie ograniczeń, poradnia gotowa jest wspierać dzieci
i młodzież oraz ich rodziny w zakresie zdrowia psychicznego.

Informacja

UWAGA!!!

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W TERMINIE


29.03.2021 r. i 30.03.2021 r.

ZOSTAŁO ZAWIESZONE


DO DNIA 12.04.2021 r.

Informacja

Każdego roku w trzeci wtorek marca obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. W tym roku przypadł on na 16 marca. Głównym przesłaniem jest promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.

Tegoroczne obchody związane były z hasłem

„Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmocnienie Społecznej Solidarności i Globalnych Więzi”.


Jest to sygnał do całego społeczeństwa, aby pamiętali o wkładzie pracowników socjalnych w rozwój jednostek, grup na rzecz solidarności międzyludzkiej.

Jest to również sygnał do nas wszystkich, abyśmy pamiętali o bliskich sąsiadach, o znajomych, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, opieki, a czasami tylko rozmowy i dobrego słowa.

Informacja

W związku z dużym zagrożeniem COVID-19 wprowadzamy zmiany w obsłudze gotówkowej.

Osoby korzystające z odpłatnych świadczeń pomocy społecznej prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na następujące konto ośrodka:

04 1160 2202 0000 0000 6193 1740 (z dopiskiem tytułu należności).

Odpłatność można wnosić do kasy jedynie w określonych dniach miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00. Do końca marca br. będą to następujące dni: 19, 23, 25 i 30. Kolejne terminy otwarcia kasy podane będą pierwszego roboczego dnia danego miesiąca.

Informacja

W związku z dużym zagrożeniem COVID-19 wprowadzamy zmiany w obsłudze gotówkowej.

Kasa czynna będzie jedynie w określonych dniach w godzinach od 10:00 do 12:00.

Do końca marca br. będą to następujące dni: 19, 23, 25 i 30.


Kolejne terminy otwarcia kasy podane będą pierwszego roboczego dnia danego miesiąca
Prosimy o pobieranie zasiłków wyłącznie w tych dniach i nie gromadzenie się przed siedzibą ośrodka. Wszystkich osobom korzystającym ze świadczeń pieniężnych zalecamy zakładanie kont osobistych.

Informacja

Przypominamy Państwu, że wprowadzony w naszym kraju stan epidemiczny nie został odwołany i zagrożenie związane z koronawirusem nadal istnieje. Niepokojąco choroba rozprzestrzenia się w naszym mieście.

W związku z tym, prosimy o rozważenie czy sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem i ograniczenie wizyty jedynie do niezbędnych, pilnych potrzeb

Przed złożeniem wniosku/podania prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP, poprzez portal emp@tia. Komplet dokumentów można wrzucić do skrzynki podawczej wywieszonej na budynku przy głównym wejściu. Prosimy zatem o korzystanie z tych możliwości.

CHROŃCIE PAŃSTWO SIEBIE, ALE RÓWNIEŻ PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Jeśli zdecydujecie się Państwo na wizytę w ośrodku, przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, a więc założeniu maseczki, dezynfekcji rąk przy wejściu zachowaniu bezpiecznej odległości. Niedostosowanie się do powyższych zasad może skutkować odmową bezpośredniej obsługi przez pracowników ośrodka.

Osoby korzystające z obiadów i posiłków, prosimy również o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Informacja

Informujemy, że ze względu na bardzo duże zagrożenie COVID-19, przyjmowanie interesantów w sprawach o dodatek mieszkaniowy i świadczenia z pomocy społecznej odbywa się

wyłącznie w godzinach 8:00 – 10:00.

W tych samych godzinach, po uprzednim dokonaniu weryfikacji danych osobowych, udzielana jest telefoniczna informacja o terminie wypłaty świadczeń.