Dobry start 300+

 

300

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale  trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca będzie można złożyć wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku.  Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upłynie 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

W punktach przyjmowania wniosków – od 1 sierpnia do 30 listopada

Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym samym punkcie będą przyjmowane wnioski o świadczenie 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zainteresowane osoby podczas jednej wizyty w punkcie obsługi będą mogły złożyć wnioski o różne świadczenia.