INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM NABORZE NA STANOWISKO PRACY „Referent do spraw kadr/kasjer”

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW KADR/ KASY

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko referenta do spraw kadr / kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wybrana została:

– Pani Marta Liminowicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wpłynęły dwie oferty. Do dalszego etapu naboru zakwalifikowano 2 kandydatki spełniające wskazane w ogłoszeniu wymagania. Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi cechami do zatrudnienia na ogłoszonym stanowisku. Posiada wymagane wykształcenie, wiedzę oraz predyspozycje do wykonywania pracy. Uzyskała wynik pozytywny.

Lidzbark Warmiński 28.07.2020 r.