Ogłoszenie o zawarciu umowy

Lidzbark Warmiński, 27.12.2018 r.

Zamawiający:   

                                                  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. GÓRECKIEGO 7

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Znak sprawy:  OZ.252.2.1.2018.BK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

       Zgodnie z  art. 138o ust. 4 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informuje, że dnia 27.12.2018 r. udzielił zamówienia firmie  Warmińskie Domy Opieki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łaniewo 27, 11-100 Lidzbark Warmiński na realizację zadania  pn. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku.