Ogłoszenie o wynikach konkursu na świadczenie w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych

Lidzbark Warmiński dnia 09.11.2020 roku

Ogłoszenie o wynikach konkursu

na świadczenie w okresie

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 roku

usług opiekuńczych dla podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 

w miejscu ich zamieszkania.

 

 

Informuje się, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lidzbarku Warmińskim, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, która spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Koszt jednej godziny usług na 2021 rok, wynosić będzie 24,00 zł.

Burmistrz

Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski