Program Wspieraj Seniora

Program Wspieraj Seniora

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:

PROGRAM RZĄDOWY „WSPIERAJ SENIORA”

DOFINANSOWANIE;

42.694,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

53.368,00 ZŁ

Cele programu: Zapewnienie wsparcia Seniorów , którzy nie są w stanie własnym staraniem ani przy wsparciu rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na dostarczaniu zakupów obejmujących niezbędne artykuły w tym produkty spożywcze, środki higieny osobistej, lekarstwa. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie Seniora poprzez infolinię numer 22 5051111, bezpośrednio do MOPS pod numerem 89 7678044 lub 45, z urzędu po podjęciu takiej wiedzy przez pracownika pomocy społecznej.

Następnie w rozmowie telefonicznej pracownik MOPS ustala zakres potrzeb Seniora. W zależności od ustaleń przekazuje sprawę do dalszej realizacji.

Grupy docelowe: Seniorzy powyżej 70-tego roku życia, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa spowodowanego pandemią i brakiem możliwości dokonywania zaopatrzenia samodzielnie lub przy pomocy członków rodziny czy bliskich znajomych.

W sytuacjach wyjątkowych ze wsparcia mogą skorzystać również osoby poniżej 70-tego roku życia.

Program nie dotyczy osób które są objęte usługami opiekuńczymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Efekty: Seniorzy zamieszkujący w Lidzbarku Warmińskim będą mieli poczucie bezpieczeństwa, że nie pozostali sami w trudnym okresie pandemii. Osoby te będą właściwie zaopiekowanie.

Zdobyta będzie dodatkowa wiedza na temat osób starszych, ich liczby i potrzeb, którzy dotychczas nie korzystali z systemy wsparcia pomocy społecznej.

Untitled-1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU:

PROGRAM RZĄDOWY „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

DOFINANSOWANIE;

32.550,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

32.550,00 ZŁ

Cele programu: Zapewnienie wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ograniczanie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności

Zadania realizowane w ramach programu: Wsparcie polega na asystowaniu przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Asysta przy wyjściu i powrocie na zakupy, na spacer, do urzędów, miejsca kultu religijnego, placówki kultury itp.

Liczba godzin wsparcia maksymalnie 30 godzin w miesiącu

Grupy docelowe: Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Efekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji osób niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem. Usamodzielnianie osób niepełnosprawnych