Rozeznanie dotyczące pracy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Rozeznanie dotyczące pracy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje rozeznania, z ewentualną możliwością zatrudnienia w formie umowy – zlecenia, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim , ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

1. W związku ze złożeniem wniosków do programów resortowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, takich jak:

– Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

– Opieka Wytchnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim poszukuje osób które będą mogły być zatrudnione w formie umowy – zlecenia , w ramach w/w Programów

2. Warunkami zatrudnienia są następujące:

– otrzymanie, przez MOPS, wnioskowanej dotacji na realizację Program

– złożenie wymaganej dokumentacji do właściwego konkursu na stanowisko opiekuna

(ogłoszenia o konkursach na stanowiska pracy pojawią się po otrzymaniu dotacji,

przypuszczalnie będzie to styczeń 2021 roku )

– spełnienie wymogów kwalifikacyjnych kandydata do pracy

3. Niezbędne, progowe wymagania od kandydatów:

W Programie: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

– dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w jednym z zawodów: asystent osoby

niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

lub

– posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (zawodowe lub wolontariat)

W Programie: Opieka Wytchnienia

– dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w jednym z zawodów: asystent osoby

niepełnosprawnej/pielęgniarka

lub

– przynajmniej średnie wykształcenie wraz z, co najmniej rocznym, udokumentowanym

doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy /opieki osobom niepełnosprawnym.

4. Wstępne deklaracja

W przypadku zainteresowania ofertą, prosi się o złożenie wstępnej deklaracji – do tutetszego MOPS – na dowolnym piśmie, ze wskazaniem kwalifikacji, bądź doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 89 767 80 40

Lidzbark Warmiński , dnia 30.12.2020r.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lidzbarku Warmińskim