Placówki świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.