Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie:

  1. Wypłat w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
    w godzinach od 1100 do 1300 w terminach określonych w decyzjach administracyjnych

15, 25, – zasiłki okresowe i zasiłki celowe,

  1. Wypłat w kasie ośrodka oraz przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste

23 – zasiłki stałe

Osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wyznaczonych terminach, proszone są o odbiór decyzji administracyjnych w Punkcie Obsługi Klienta.

 

Skip to content