Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Opaska bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim  w związku z pozyskanymi środkami finansowymi na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowanym w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 informuje o możliwości skorzystania  z   tzw. „opieki na odległość”.

W ramach programu seniorzy w wieku 65 lat i więcej mają możliwość dostępu do opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji, tj.:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls).

Opaska bezpieczeństwa  jest połączona z centrum operacyjnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje  decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję ratunkowych.

Korzyści dla seniora:

 • Zwiększony poziom poczucia osobistego bezpieczeństwa
 • Zdecydowane zmniejszenie poziomu stresu
 • Zwiększony poziom wolności i niezależności osobistej
 • Ogólna poprawa samopoczucia
 • Zmniejszenie poczucia bycia ciężarem dla bliskich
 • Zapewniony szybki kontakt z doświadczonym personelem Centrum Operacyjno-Alarmowego niezależnie od pory dnia i nocy
Skip to content