Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

MKRPA

               Anonimowi Alkoholicy rozpoczęli swą działalność w 1935 w USA, a do Polski idea ta trafiła w 1974 roku. Istnieje w ponad 160 krajach, a w Polsce jest około 2000 grup. Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać wspólny problem i pomagać innym   w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Podstawowym celem  AA jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.  Słowo ANONIMOWI w nazwie jest obietnicą zachowania tajemnicy. Wspólnota AA zajmuje się wyłącznie osobistym powrotem do zdrowia osób, które zwróciły się do niej o pomoc w związku ze swoją chorobą alkoholową. Szczególną cechą programu jest to, że nie tylko pomaga on nie pić, ale pozwala zmienić swoje życie i odnaleźć w nim pogodę ducha, satysfakcję     i szczęście. Prowadzi do odnowy moralnej.  „Żyje się raz-mówi głupiec, żyje się raz -mówi mędrzec. Obaj to samo mówią, a żyją innym życiem. Byłem tym pierwszym, wybrałem życie tego drugiego”.

   Osoby mające problem z piciem alkoholu mogą przyjść na dowolny mityng AA.

Lidzbarskie Grupy Wsparcia

Grupa AA „ZWROT”- spotkania we wtorki o godz.18-tej ul. Akacjowa 7/MOPS/

Grupa AA „Remedium”- spotkania w czwartki o godz.18-tej ul. Akacjowa 7/MOPS/

Grupy Al-Anon są wspólnotą członków rodziny osób uzależnionych. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Członkowie grupy są przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną, i że zmiana ich nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików.

W tej wspólnocie możesz:

– spotkać ludzi, z którymi łączy Cię ten sam problem

-nauczyć się czegoś o chorobie alkoholowej

Lidzbarska Grupa AL-ANON „Słoneczko” – spotkania w środy o 17-tej ul. Akacjowa 7 /MOPS/

Skip to content