Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Telefony kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmiński
ul. Akacjowa 7
11-100 Lidzbark Warmiński

E-mail: mopslw@mopslw.pl
Numer faksu: 89 767 80 56
Adres elektronicznej skrzynki podawczej
na ePUAP: /mopslw/skrytka

Numery kont MOPS w Lidzbarku Warmińskim od 1 stycznia 2024 r.

Konto podstawowe, w tym zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 60 1030 1508 0000 0008 2360 3000

Zwroty z tytułu funduszu alimentacyjnego – 49 1030 1508 0000 0008 2360 3004

Zwroty z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 76 1030 1508 0000 0008 2360 3003

Dyrektor
tel. 89 767 80 40
e-mail: apastula@mopslw.pl
Księgowość
e-mail: mopslw@mopslw.pl
tel. 89 767 80 41
Dzienny Dom Pomocy
tel. 89 767 80 42
e-mai: ddp@mopslw.pl
Radca Prawny
tel. 89 767 80 43
Obsługa interesantów (Dział Pomocy Społecznej)
tel. 89 767 80 44
Zespół Administracji i Wydawania Decyzji (dodatki mieszkaniowe, pomoc społeczna)
tel. 89 767 80 45
e-mail: dm@mopslw.pl oraz ps@mopslw.pl
Pracownicy socjalni (praca socjalna)
tel. 89 767 80 46
e-mail: ps@mopslw.pl
Pracownicy socjalni (rodzinne wywiady środowiskowe)
tel. 89 767 80 47/48
e-mail: ps@mopslw.pl
Kierownik Działu Pomocy Społecznej
tel. 89 767 80 49
e-mail: ps@mopslw.pl
Zespół Usług
tel. 89 767 80 50
e-mail: uo@mopslw.pl
Klub Integracji Społecznej
tel. 89 767 80 51
e-mail: ps@mopslw.pl
Asystenci rodziny
tel. 89 767 80 52
e-mail: ar@mopslw.pl
Kadry
tel. 89 767 80 54
Kasa
tel. 89 307 80 55
Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne
tel. 89 767 80 53
e-mail: sria@mopslw.pl
Noclegownia
tel. 89 767 70 21
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
tel. 502 876 086
Skip to content