Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim pełni Pani Sylwia Chmura. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer +48 504 367 138 lub pisząc pod wskazany adres e-mail: firma@sigma-lidzbark.pl

Skip to content