Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Fotorelacja ze spotkań

Wycieczka uczestników DDP do Sopotu i Gdańska

Koncert w oranżerii

Wyjazd seniorów do filharmonii w Olsztynie

Wycieczka do Olsztyna Dziennego Domu Pomocy

Seniorki Dziennego Domu Pomocy uczestniczyły w prelekcji dotyczącej Światowego Dnia Zdrowia.

Warsztaty rękodzieła palm wielkanocnych
w Dziennym Domu Pomocy

Dzień Kobiet w Dziennym Domu Pomocy

Wyjazd do Teatru Jaracza w Olsztynie

Prace seniorek Dziennego Domu Pomocy
Obrazy malowane po numerach

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z dietetykiem

Walentynki

Bal karnawałowy

Seniorki w Zamku u Biskupa Ignacego Krasickiego

Spotkanie seniorów z uczniami

Ozdoby Bożonarodzeniowe

Andrzejki

Seniorzy w Elgnówku

Spotkanie Seniorów Dziennego Domu Pomocy
z Klubem Młodzieży

Wrześniowe spotkanie Dziennego Domu Pomocy

Seniorzy na lidzbarskich tężniach

Seniorzy bawili się na ognisku

Spacer uczestniczek Dziennego Domu Pomocy

W Dziennym Domu Pomocy już świątecznie i wiosennie!


Wyjście na wystawę do Miejskiej

Biblioteki Publicznej

w Lidzbarku Warmińskim


Skip to content