Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Wypożyczanie rowerów

W ramach pilotażowego projektu „Bezpłatne Wypożyczalnie Rowerów Trójkołowych” Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, przekazał do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 3 rowery trójkołowe różnej wielkości na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców i innych osób, przebywających na terenie Lidzbarka Warmińskiego.

Korzystanie z tego typu rowerów to nie tylko forma rehabilitacji ruchowej, ale również skuteczne narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych z codziennego życia i aktywności społecznej. Dzięki tej formie wsparcia osoby te staną się pełnoprawnymi uczestnikami codziennego życia w naszym mieście burząc bariery architektoniczne i mentalne.

Zarządzaniem i wypożyczaniem rowerów zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 767 80 42 oraz w siedzibie MOPS ul Akacjowa 7 pok nr 17.

Opis rowerów rozwiń…

Skip to content