Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Obowiązki dorosłych dzieci wobec rodziców

Pod względem przepisów prawa, norm przyjętych przez społecznego, jak również z powodów moralnych rodzice i dzieci powinni okazywać sobie wzajemnie wsparcie. Przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zawierają przepisy mające chronić stosunki między rodzicami i dziećmi.

Art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Stosownie do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.

Wzajemne wsparcie pomiędzy rodzicami i dziećmi powinno być całkowicie bezinteresowne, co wynika przede wszystkim z norm moralnych.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakładają także na dzieci obowiązek alimentacji rodziców.

Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców istnieje bez względu na to, czy dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami czy osobno i czy założyły własne rodziny czy też nie. Alimentacja może być dobrowolna, ale na wniosek uprawnionych może być także zasądzona.

Obowiązek wzajemnej pomocy dzieci i rodziców trwa aż do śmierci jednych lub drugich.

Skip to content