Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Telefony zaufania

116 111  – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 000 – Pomoc dla dzieci i dorosłych

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

22 635 93 92 – Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”

800 280 900telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele

800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 108 108Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

800 111 123 – Pomoc dla dorosłych

89 527 0000 – Olsztyński Telefon Zaufania

Skip to content