Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Ważne adresy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
http://www.uw.olsztyn.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
http://www.wrota.warmia.mazury.pl/

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
http://lidzbarkw.pl/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie
http://www.pcprorneta.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie
http://pcpr-powiatolsztynski.pl/

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie
http://pcpr-powiatolsztynski.pl/zespol-orzekania-o-niepelnosprawnosci-informacje-ogolne/

Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
http://lidzbark-warminski.policja.gov.pl

Skip to content