Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Z Ośrodka...

Wyjazd do Olsztynka

Ten kto żyje widzi dużo, ten kto podróżuje widzi więcej„

Dnia 19.06.2024r uczestniczki Dziennego Domu Pomocy funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim wzięły udział w wycieczce do Olsztynka. Seniorki miały okazję zobaczyć jak w Hucie Szkła wykonuje się różne ozdoby, wazony oraz inne przedmioty ze szkła.

Głównym celem wycieczki było Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego – w Olsztynku. Uczestniczki podziwiały zabudowania wiejskie z Warmii, Mazur i innych terenów pokazujące tradycyjny styl życia na wsi w XIX i XX wieku. Zwiedziły między innymi szkołę wiejską, karczmę, wozownię, kościół, młyn wodny, dzwonnicę, ziemianki, wiatraki i zagrodę mazurską.

Wspólny wyjazd to miłe spędzanie czasu wolnego, który dostarczył ciekawych wrażeń i wspomnień.

Skip to content