Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2024 roku będzie można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zniwelować skutki inflacji i podwyżek energii.

Przypomnijmy, że dodatek osłonowy został wprowadzony pod koniec 2021 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie było odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Jednak tym razem świadczenie będzie przyznawane tylko na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Komu przysługuje dodatek?

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Kryterium pozostało na tym samym poziomie, jak w poprzedniej edycji wypłaty świadczenia i wynosi odpowiednio:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Jedna warto wiedzieć, że przekroczenie tego kryterium nie zawsze oznacza, że świadczenia nie otrzymamy. W takiej sytuacji dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek ?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Tradycyjna forma składania wniosków:

Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Forma elektroniczna:

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Formularz wniosku

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku są publikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników punktu informacyjnego MOPS. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer (89) 767 80 53 lub mailowo, pisząc na adres: sria@mopslw.pl.

Wniosek do pobrania

Skip to content