Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Grupa samopomocowa

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim od kwietnia 2023r. aktywnie działa Grupa Samopomocowa, której celem pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. Cykliczne spotkania mają na celu usamodzielnienie się uczestników oraz naukę rozwiązywania trudności i problemów życia codziennego, wspólnego i aktywnego spędzania czasu z dzieckiem, wzajemną pomoc i wsparcie osobom dotkniętym takim samym problemem , zniesienie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów wychowawczych, problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom oraz problemów związanych z przemocą domową.

Podczas tych spotkań Grupa Samopomocowa formalnie się zawiązała. Członkowie grupy wspólnie stworzyli regulamin oraz omówili swoje potrzeby i zgodnie z nimi zostały zrealizowane takie działania jak: ognisko przy przystani kajakowej w Lidzbarku Warmińskim, gdzie uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami mieli możliwość zintegrowania się, bliższego poznania, nawiązania kontaktu oraz zniesienia izolacji zewnętrznej. Kolejne spotkanie dotyczyło profilaktyki uzależnień związanej z narkomanią i innymi używkami, którą omówił aspirant sztabowy z Wydziały Kryminalnego Komendy Powiatowej w Lidzbarku Warmińskim. Następnie uczestnicy Grupy Samopomocowej poszerzyli swoją wiedzę oraz mieli możliwość zapoznania się z podstawami prawa rodzinnego oraz możliwość rozwiązania swoich problemów sfery prawnej poprzez spotkanie z radcą prawnym. Możliwość wzmocnienia własnej osoby i poczucia wartości miało miejsce podczas spotkania z Panią kosmetolog, która przekazała uczestnikom wiedzę dotyczącą wizerunku, który wyróżnia jednostkę z otoczenia i stanowi istotny element tożsamości i znacznie wpływa na poczucie własnej wartości oraz koordynacji psychicznej.

Na kolejnych spotkaniach Grupy Samopomocowej odbędą się warsztaty z profilaktyki przemocy domowej, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz jak reagować i rozpoznawać przemoc seksualną wobec dzieci. Spotkania te będą okazją do tego, aby podzielić się własnym doświadczeniem i porozmawiać.

Jeżeli jesteście zainteresowani i ciekawi spotkań zapraszamy do udziału w Grupie Samopomocowej. „Pomagając innym, pomagasz też sobie” – jeśli chcesz w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia bezinteresownie nieść pomoc, wzajemnie się wspierać, przezwyciężać swoje problemy i szukać rozwiązań dołącz do Nas!

Informacje oraz zapisy:

Agnieszka Kędzierawska

tel: 507 966 664

akedzierawska@mopslw.pl

Skip to content