Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

O G Ł O S Z E N I E
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł (od 12 lutego 2024 r.)
Kryterium na osobę w rodzinie – 1590,00 zł (od 12 lutego 2024 r.)


W razie pytań kontaktować się pod numerem telefonu 89 767 80 51

Skip to content