Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy jest placówką oferującą wsparcie osobom potrzebującym, seniorom, którzy ze względu na wiek, chorobę,  niepełnosprawność, poczucie osamotnienia wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Placówka funkcjonuje od kwietnia 1993r.  W skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej weszła  01.01.2009 r. Do końca 2008r. ośrodek funkcjonował jako gospodarstwo pomocnicze.

Dzienny Dom Pomocy jest aktywnym ośrodkiem dziennego wsparcia, który  w każdy wtorek i czwartek organizuje spotkania  z seniorami.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00 ćwiczeniami ogólnousprawniającymi,  dostosowanymi dla seniorów.

JEŻELI JESTEŚ:

– mieszkańcem miasta Lidzbark Warmiński w wieku 60+

– osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

– chcesz miło spędzić czas,

– chcesz pomóc sobie i innym?

Zostań uczestnikiem Dziennego Domu Pomocy!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

– zajęcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym,towarzyskim,

– możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także niesienie

 pomocy i wsparcia na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów.

Dzienny Dom Pomocy w swoich działaniach dąży do wydobycia potencjału drzemiącego w starszych ludziach. Rozwija ich zdolności, zainteresowania.  Aktywizuje zarówno w zakresie umysłowym jak i fizycznym.

Jest kuźnią nowych pomysłów spędzania wolnego czasu i miejscem wspierania oraz rozwijania talentów seniorów.

Każdy senior, ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, sytuację życiową znajdzie wsparcie oraz bezpiecznie i aktywnie spędzi czas w DDP.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach w Dziennym Domu Pomocy zapraszamy na spotkania.

Cały czas trwa nabór uczestników –  numer telefonu  89 767 80 42.

„Każda osoba starsza była kiedyś młoda

i miała w sobie dziecięcą ciekawość. A przecież ta ciekawość zostaje z nami aż do końca życia. Czasami tylko pod ciężarem doświadczeń  i przeżyć głęboko się ukrywa.

Nie warto z niej rezygnować.”

W ramach swojej działalności placówka prowadzi również działalność w zakresie potrzeb bytowych zapewniając usługę gorącego posiłku. Zaopatruje chętne osoby potrzebujące w sprzęt gospodarstwa domowego oraz ubrania używane i nowe. Prowadzi  zbiórkę takich rzeczy jak: odzież używana i nowa, pościel, kołdry, poduszki, ręczniki, sprzęt drobny gospodarstwa domowego. Prowadzony jest rejestr  przedmiotów większych , takich jak  meble, pralki, lodówki, kuchenki. Osoby zainteresowane oddaniem lub wzięciem tych przedmiotów są ze sobą kontaktowane.

Placówka dba również o wyposażenie Noclegowni i Ogrzewalni działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Osoby bezdomne oraz każdy kto potrzebuje pomocy może skorzystać  z posiłków sporządzonych  w kuchni Dziennego Domu Pomocy.

Skip to content