Dzienny Dom Pomocy:

Placówka udziela codziennego wsparcia osobom starszym, emerytom, rencistom.
W zależności od sytuacji życiowej, kondycji fizycznej, zainteresowań placówka proponuje wsparcia w różnych formach: m.in. przygotowanie posiłków, ćwiczenia usprawniające.