INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania , dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w latach 2019 – 2020”

 

 

 

OZ.252.2.1.2018.BK                                                       Lidzbark Warmiński, 26.11.2018 r.

 

Zamawiający:

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. AKACJOWA 7,

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986) na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w 2019 i 2020 roku.

 

 

 

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu, do  upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty:

  1. Konsorcjum firm:

1)    HDOmedical Sp. z o.o. ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin,

2)    NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o., ul. Chopina 9, 62-510 Konin,

cena brutto – 1 044 480 zł, doświadczenie w latach 108;

  1. Warmińskie Domy Opieki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łaniewo 27, 11-100 Lidzbark Warmiński

cena brutto 940 950 zł, doświadczenie w latach 145;

  1. Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn

cena brutto – 994 500 zł, doświadczenie w latach 157;

  1. Fundacja „Wigor”, ul. Gruntowa 9/1 lok. 104, 15-706 Białystok

cena brutto – 943 500 zł, doświadczenie w latach 152;

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:                                    1.055.340,00 zł brutto