Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lidzbarku Warmińskim

ul. Akacjowa 7

11-100 Lidzbark Warmiński

Kierownik

89 767 80 40

Sekretariat / Księgowość

89 767 80 41

Dzienny Dom Pomocy

89 767 80 42

ddp@mopslw.pl

Radca Prawny

89 767 80 43

Obsługa interesantów

89 767 80 44

Dodatki Mieszkaniowe

89 767 80 45

dm@mopslw.pl

Pracownicy Socjalni

89 767 80 46

89 767 80 47

89 767 80 48

ps@mopslw.pl

Kierownik Sekcji Pracowników Socjalnych /Kadry

89 767 80 49

ps@mopslw.pl

Usługi Opiekuńcze

89 767 80 50

uo@mopslw.pl

Klub Integracji Społecznej

89 767 80 51

Asystenci rodziny

89 767 80 52

Kasa

89 307 80 55

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

89 767 80 53

sria@mopslw.pl

Świadczenia 500+

89 767 80 54

sria@mopslw.pl

Noclegownia

89 767 70 21

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

502 876 086

E-mail: mopslw@mopslw.pl

Numer faksu: 89 767 80 56

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /mopslw/skrytka