Realizacja świadczeń

Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się w formie:

  1. wypłat w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
    w godzinach od 1000 do 1200 w terminach określonych w decyzjach administracyjnych

15, 20, 25, 30 – zasiłki okresowe i zasiłki celowe,

  1. wypłat w kasie ośrodka oraz przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste

23 – zasiłki stałe

 

Osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wyznaczonych terminach, proszone są o odbiór decyzji administracyjnych u pracowników socjalnych wg. właściwych rejonów.