Środowiskowy Dom Samopomocy

Placówka wsparcia dziennego skierowana dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, które z uwagi na chorobę mają poważne trudności w życiu codziennym. Celem działań ŚDS jest przede wszystkim podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho – fizycznej i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego życia.

Podstawą działania ŚDS jest organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej a także treningów zdrowotnych i umiejętności społecznych.