Teleopieka

 

Teleopieka – pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych w województwie  warmińsko-mazurskim przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2018.

Teleopieka stanowi jedno z narzędzi polityki społecznej. W wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godz na dobę, 365 dni w roku.

Adresatami programu teleopieki są osoby po 60 r. życia, samotne, niepełnosprawne, ale także przewlekle chore, które w ciagu dnia pozostają w domu bez opieki.

Osoba, która potrzebuje takiej pomocy, zostaje wyposażona w telefon, specjalny  wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia życia bądź zdrowia, po naciśnięciu przycisku, automatycznie zostaje uruchomione połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum alarmowym. Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju interwencji.

Taka forma usług opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób mieszkających samotnie.

Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciażając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

W Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński objęto teleopieką 20 osób, które są podłączone z centrum alarmowym. W miarę potrzeb będzie zwiększana ilość osób objętych tego rodzaju opieką.