Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Z Ośrodka...

Usługi sąsiedzkie

USŁUGI SĄSIEDZKIE

to nowa forma świadczenia pomocy społecznej

o charakterze opiekuńczym skierowana do osób w wieku 60 lat i więcej

w ramach realizacji

Programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim prowadzi nabór wniosków w zakresie uzyskania wsparcia w czynnościach dnia codziennego na rzecz seniorów, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Wsparcie będzie świadczone w godzinach porannych, popołudniowych bądź wieczornych

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

przy ul. Akacjowej 7. w godzinach funkcjonowania Ośrodka

tj. od 7:00 do 15:00.

Przyznanie pomocy uzależnione jest od kolejności wpływania wniosków.

Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pytaj!

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 897678050Skip to content