Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
Z Ośrodka...

Wydawanie żywności

Ośrodek powziął informację, że wydawanie żywności w ramach Programu Funduszu Europejskiego na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 ma się odbyć na początku lipca 2024 r.

W przypadku ustalenia konkretnych terminów, zostaną one wywieszone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Akacjowa 7 oraz na stronie internetowej.

Skip to content